Onderhoud & depannage

image-210047-Brand.gif
 Laat tijdig uw verwarmingsinstallatie nakijken

Waarom periodiek onderhoud?
   Vermijden brand, gasexplosie en CO-vergiftiging
   Verlagen van uw verbruik (betere afstelling)
   Verhogen van uw ketelrendement met gem. 5%
   (per mm roet kan uw rendement dalen met 3%)
   Verminderen kans op storingen
   Uw installatie gaat langer mee
   Verlagen CO² uitstoot
   Voldoen aan de wettelijke verplichting in Vlaanderen
   In regel zijn met verzekeringsvoorschriften (brandverzekering)

Voor welke installaties?
   Voor alle centrale stookinstallaties op gas, stookolie en vaste brandstoffen

Wanneer?
   Installaties op stookolie & vaste brandstoffen : jaarlijks
   Installaties op gas : om de 2 jaar
   Waaruit bestaat een onderhoud?
   Reinigen ketel + brander + schouw (vegen langs onder indien mogelijk)
   Vervangen dichtingen indien nodig
   Afstellen brander + uitvoeren metingen + opstellen officiële attesten

Wat is de kostprijs?
   Gas : 120€ (excl. btw)
   Stookolie : 160€ (excl. btw)
   PS : wisselstukken en dichtingen apart te verrekenen