warmtepompen

Een warmtepomp neemt gratis warmte op bij lage temperatuur (buiten)  om die vervolgens op een hogere temperatuur (binnen)  af te geven. De warmtepomp werkt eigenlijk omgekeerd zoals een ijskast. Hier geldt er een omgekeerde werking. De koelkast onttrekt warmte aan de binnenruimte in de ijskast en geeft de warmte af aan de achterzijde aan de buitenruimte.
Er zijn verschillende warmtebronnen mogelijk (boden, lucht en water) en verschillende afgifte systemen zoals luchtkanalen, vloerverwarming en lage temperatuur radiatoren.
image-207937-warmtepompprincipe.gif
De warmtepomp kan op verschillende manieren werken :
Monovalent : hierbij dekt de warmtepomp de volledige warmtebehoefte
Mono-energetisch : hierbij dekt de warmtepomp het grootste deel van de warmtevraag. Het ander deel wordt bijgeleverd door een elektrische weerstand.
Hybride : in dit geval werkt de warmtepomp samen met een gas of stookolieketel.
Het is dus van de grootste belang dat de warmtepomp juist wordt  berekend.
Wanneer deze is over-gedimensioneerd zal deze in de tussenseizoenen snel op en afspringen en bijgevolg veel sneller verslijten.
Wanneer deze is onder-gedimensioneerd zal men in de koudste periode dienen elektrisch bij te warmen. (kostelijk).
ONZE FIRMA LAAT ALTIJD DEZE BEREKENINGEN UITVOEREN DOOR BUDERUS

Momenteel beschikbare Buderus warmtepompen
Bodem/water warmtepompen ( geothermische warmtepompen)
Het grondwater wordt opgepompt uit een geboorde waterput en naar de warmtepomp gestuurd. De verdamper van de warmtepomp onttrekt de aardwarmte en levert die aan het water van het afgiftesysteem en het sanitair water.

Lucht/water warmtepompen
De buitenlucht wordt naar de warmtepomp gestuurd. De verdamper van de warmtepomp onttrekt de luchtwarmte en levert die aan het water van het afgiftesysteem en het sanitair water.

Lucht/water split warmtepompen

Lucht/water hybride warmtepompen

Gasabsorptie warmtepompen

WIJ BEKIJKEN ALTIJD DE VOOR U BESTE COMBINATIE